O nás

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TELEFONNÍM SEZNAMU
«ZLATÉ STRÁNKY RUSKÝCH ČECH»

Před vydáním první verze Zlatých stránek ruských Čech v roce 2005 bylo nutné věnovat hledání požadovaného telefonního čísla, nebo adresy příliš mnoho času, kromě toho zdaleka ne všechny české firmy a instituce, ve kterých se mluví také rusky, měly možnost vystavit své údaje na
veřejných informačních zdrojích.

Dnes je tento problém vyřešen tím, že při hledání informací nejen o ruských společnostech, ale i o českých už klient nebude čelit problému jazykové bariéry, neboť všechny jeho dotazy budou zodpovězeny v ruštině.

Během posledních 10 let se v České republice vytvořila velmi významná ruskojazyčná infrastruktura. Například ještě v roce 1997 byl v Praze jen jeden ruský obchod a jedno kadeřnictví, a nyní, o 12 let později, v Praze existuje více než 20 obchodů, které prodávají ruské zboží, asi 15 salonů krásy, 7 poboček ruských a ukrajinských vysokých škol a 8 školek. Prakticky každá česká realitní společnost má několik zaměstnanců, jejichž rodným jazykem je ruština.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TELEFONNÍM SEZNAMU

Název: Zlaté stránky Ruských Čech
Založeno: roku 2005
Vydavatel: Antaref s.r.o.
Registrační číslo: MK CR E 10675
Adresa kanceláře: Žitná 52, Praha 2
Periodicita: každoročně
Datum vydání: březen
Náklad: 25 000 výtisků
Maloobchodní cena: 50 Kč a zdarma
Rozsah: 100 stran
Oficiální stránky: www.zlatestranky.ru
Formát stránky: 148 x 210 mm
Papír:
Obal – barevný lesklý křidový 250 g/m2
vlastní stránky – barevný lesklý křidový 80 g/m2

Krátký obsah telefonního seznamu:
Každoroční telefonní seznam Zlaté stránky Ruských Čech je nejucelenější zdroj komplexních informací o většině firem, poskytující služby v ruském jazyce.
Telefonní seznam obsahuje mapu Prahy, jízdní řády noční a denní hromadné dopravy města Prahy, podrobný seznam společností. Kromě toho seznam obsahuje turistické informace o Praze.

Distribuce telefonního seznamu:
Telefonním seznam Zlaté stránky Ruských Čech je distribuován jak prostřednictvím obou největších českých distribučních sítí CZ Press a PNS, tak i prostřednictvím vlastní sítě prodejen ruských výrobků a zboží: "Kalinka", "Naše Russia", "Lastočka", "Anjutka", „Ruský Salon", "Ruské knihy”, videopůjčovna "Anastasia", obchodně-kulturní centrum "Arbat" a další obchody.
Telefonní seznam Zlaté stránky Ruských Čech je distribuován formou maloobchodu po celé České republice. Maloobchodní cena je 50 korun.

Zdarma je telefonní seznam Zlaté stránky Ruských Čech distribuován ve vzdělávacích institucích České republiky, v největších českých knihovnách, mezi návštěvníky různých výstav, v různých hotelech v Praze, na cizinecké policii, v konzulátech Ruska, Ukrajiny a Kazachstánu, stejně jako v kancelářích některých pražských společností.

Turisté mohou získat seznam v pražských hotelech a také se s ním seznámit během cestování v autobusu.

Выбор категории

Найти в каталоге